Trang nhất
0937.083.796
0937.083.796

Cần ưu đãi đủ mạnh để khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào khoa học, công nghệ

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan liên quan xây dựng, ban hành cơ chế hạch toán tài chính đối với doanh nghiệp đầu tư vào khoa học, công nghệ (KHCN); đề xuất chính sách ưu đãi đủ mạnh để khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực này...

Những định hướng trọng tâm

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành văn bản yêu cầu các bộ, cơ quan liên quan rà soát, tham mưu, đề xuất sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách đột phá, các giải pháp toàn diện, hiệu quả để thúc đẩy phát triển KHCN và khuyến khích đổi mới sáng tạo.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng các Bộ KH&CN, Tài chính, KH&ĐT và Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tham mưu, đề xuất Chính phủ, cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách đột phá, các giải pháp toàn diện, hiệu quả để kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đổi mới mạnh mẽ, thúc đẩy phát triển KHCN và khuyến khích đổi mới sáng tạo.

Trong đó, tập trung một số định hướng trọng tâm sau:

 

Thủ tướng Chính phủ đề nghị sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển KH&CN và đổi mới sáng tạo.

Ban hành cơ chế đặc thù, chấp nhận rủi ro, thất bại trong nghiên cứu khoa học, phát triển và ứng dụng công nghệ; tập trung gỡ bỏ các rào cản hành chính trong quản lý hoạt động KH&CN.

Tạo dựng khung khổ pháp lý để triển khai các cơ chế thí điểm, thử nghiệm và đặc thù đối với các loại hình, mô hình kinh tế mới dựa trên KHCN và đổi mới sáng tạo. Khẩn trương ra đời thị trường KH&CN phát triển công khai minh bạch, hội nhập và bền vững.

Nghiên cứu, mạnh dạn đề xuất, triển khai các chế độ, chính sách đãi ngộ vượt trội cho đội ngũ nghiên KH&CN.

Bố trí vốn cho hoạt động khoa học và công nghệ theo cơ chế quỹ

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ KH&CN các bộ, cơ quan khẩn trương nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung các quy định về tài chính, đầu tư, tài sản. Trong đó, lưu ý cơ chế bố trí vốn cho hoạt động KH&CN theo cơ chế quỹ, nâng cao hiệu quả hoạt động của các quỹ phát triển KH&CN.

Xây dựng, ban hành cơ chế hạch toán tài chính đối với doanh nghiệp đầu tư vào KH&CN. Đề xuất chính sách ưu đãi đủ mạnh để khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào hoạt động KH&CN. Thúc đẩy việc thành lập và nâng cao hiệu quả sử dụng quỹ phát triển KH&CN của doanh nghiệp. Tháo gỡ các vướng mắc, hạn chế về tín dụng, nguồn vốn, thuế, đất đai, hỗ trợ tiếp cận thị trường... nhất là đối với doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, để doanh nghiệp thực sự trở thành trung tâm của hệ thống đổi mới sáng tạo.

Khẩn trương sửa đổi, bổ sung các quy định nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, đơn giản hóa tối đa thủ tục thanh, quyết toán cho các nhà khoa học, cơ quan quản lý khoa học khi thực hiện các nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước, bảo đảm hiệu quả, tránh lãng phí, tiêu cực.

Thủ tướng Chính phủ giao Văn phòng Chính phủ phối hợp, đôn đốc các bộ, cơ quan báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30/8/2023.

Thu An - DNVN

https://doanhnghiepvn.vn/cong-nghe/can-uu-dai-du-manh-de-khuyen-khich-doanh-nghiep-dau-tu-vao-khoa-hoc-cong-nghe/20230801051107094

THÔNG TIN TIÊU DÙNG CẦN BIẾT

Vận hành khai thác truyền thông: Công ty TNHH Truyền thông và Tổ chức Sự kiện Tâm Đức
VP miền Bắc: 26 Ngõ 58 Nguyễn Khánh Toàn, p Quan Hoa, Q Cầu Giấy, TP. Hà Nội
VP Miền Nam: 67/30 Đường 100 Bình Thới, P14, Q11, TP.HCM (TP.HCM)
Email: thukytoasoanhcm@gmail.com
Điện thoại: 0982 194 726
Chịu trách nhiệm nội dung: Đức Vượng
Truyền thông: Ngô Chức
Đối ngoại: Đoàn Như Diễm
Email: truyenthongso123@gmail.com
Hotline: 0937 083 796
Yêu cầu trích bài dẫn nguồn ghi rõ từ ngoisaokinhdoanh.vn
Copyright ©2019 ngoisaokinhdoanh.vn. Một sản phẩm của Cổng Việt Limited. Biên bản 1.2.
qc-chanweb
addRight