Trang nhất
0937.083.796
0937.083.796

Nội bộ của KienlongBank đang chia rẽ, cổ đông nhỏ chịu thiệt

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của KienlongBank đã không qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và phương án tăng vốn điều lệ khi hai nhóm cổ đông Sunshine và Đồng Tâm bất đồng quan điểm khiến cổ phiếu còn giảm rất sâu so với đỉnh.

Nhóm cổ đông lớn chia rẽ

Ngân hàng TMCP Kiên Long (KienlongBank) được thành lập từ năm 1995 tại xã Long Thạnh, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang với tên gọi ban đầu là Ngân hàng TMCP Nông thôn Kiên Long và chuyển đổi mô hình từ ngân hàng nông thôn thành ngân hàng đô thị từ năm 2006. Từ ngày thành lập đến nay, trụ sở chính của ngân hàng luôn đặt ở Kiên Giang.

Thế nhưng, đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của KienlongBank lại được tổ chức ở Hà Nội. Tuy nhiên, đây không phải lần đầu tiên ngân hàng này tổ chức đại hội ở Hà Nội. KienlongBank đã tổ chức đại hội tại Hà Nội năm 2021, 2022 khi ngân hàng này có sự xuất hiện nhóm cổ đông Sunshine.

Tại đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của KienlongBank có 68 cổ đông, đại diện cho 293.124.672 cổ phần, chiếm tỷ lệ 81,0897% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Bình quân mỗi cổ đông tham dự sở hữu 4.310.657 cổ phần, chiếm tỷ lệ 1,192% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nhiều năm kiên tiếp KienlongBank tổ chức đại hội cổ đông thường niên tại Hà Nội.

Theo báo cáo quản trị công bố ngày 30/1/2023, các cổ đông sở hữu nhiều cổ phần tại KienlongBank là bà Trần Thị Thu Hằng, Chủ tịch HĐQT (sở hữu 17.248.413 cổ phiếu, tỷ lệ 4,72%); ông Phạm Trần Duy Huyền, Phó Chủ tịch HĐQT (sở hữu 17.289.772 cổ phiếu, tỷ lệ 4,73%); bà Nguyễn Thụy Quỳnh Hương, thành viên HĐQT (sở hữu 16.129.896 cổ phiếu, tỷ lệ 4,42%); ông Đỗ Anh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc (sở hữu 17.971.087 cổ phiếu, tỷ lệ 4,92%).

Sau khi loại trừ 4 cá nhân trên, 64 cổ đông tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 còn lại sở hữu bình quân 3.585.711 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Như vậy, cơ cấu cổ đông của KienlongBank khá cô đặc nhưng thuộc về hai nhóm khác nhau là Sunshine và Đồng Tâm nên nhiều quan điểm bất đồng đã xảy ra.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 đã không thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 (tờ trình số 3) và phương án tăng vốn điều lệ (tờ trình số 4). Theo đó, tờ trình số 3 và tờ trình số 4 đều có 47,1625% thông qua và 52,8364% không thông qua.

Nội dung tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022, KienlongBank đạt 545 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Ngân hàng sẽ trích lập các quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, quỹ dự phòng tài chính, quỹ khen thưởng với tổng trị giá 126 tỷ đồng. Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ là 419 tỷ đồng và lợi nhuận còn lại của các năm trước là 614 tỷ đồng, KienlongBank sẽ chi 723 tỷ đồng để trả cổ tức, tương đương tỷ lệ 20%.

Nội dung tờ trình phương án tăng vốn điều lệ, KienlongBank dự kiến phát hành 72.296.375 cổ phiếu cho cổ đông, tỷ lệ 20%, để tăng vốn điều lệ từ 3.653 tỷ đồng lên 4.376 tỷ đồng.

Một điểm đáng chú ý nữa là tờ trình chấm dứt hiệu lực một số nội dung tại các nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2021 và 2022. Tờ trình này được thông qua nhưng tỷ lệ tán thành ở mức chỉ vượt ngưỡng 50%.

Cụ thể, chấm dứt hiệu lực nội dung về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu quỹ cho người lao động có 57,2648% tán thành và 42,7341% không tán thành; Chấm dứt hiệu lực nội dung về việc triển khai kế hoạch niêm yết cổ phiếu KienlongBank tại sàn giao dịch chứng khoán có 58,1104% tán thành và 41,8884% không tán thành.

Cán cân Sunshine và Đồng Tâm tại HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2027

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 đã bầu ra HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2027. HĐQT mới gồm 7 người (xếp theo thứ tự số phiếu bầu nhận được từ cao xuống thấp): ông Bùi Thanh Hải, ông Lê Khắc Gia Bảo, ông Nguyễn Cao Cường, bà Nguyễn Thủy Nguyên (thành viên độc lập), bà Trần Thị Thu Hằng, ông Trần Ngọc Minh và bà Nguyễn Thị Thanh Hường. BKS gồm ông Đặng Minh Quân, bà Đỗ Thị Tuyết Trinh và ông Vũ Phạm Thái Hà.

Thành viên HĐQT của KienlongBank hiện nay

KienlongBank không công bố nhóm cổ đông đề cử cho những cá nhân trên trúng cử vào HĐQT. Theo điều lệ của ngân hàng này, nhóm cổ đông nắm giữ mỗi mức trên 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết sẽ được đề cử một ứng viên. Như vậy, 7 thành viên HĐQT đại diện cho tối thiểu 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong trích yếu thông tin ứng viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028, hồ sơ của ông Bùi Thanh Hải có 10 năm (2002-2012) làm việc tại CTCP Đồng Tâm (Đồng Tâm) với chức danh cao nhất là Thư ký HĐQT. Ông Bùi Thanh Hải tham gia HĐQT KienlongBank từ 2013 đến nay.

Ông Lê Khắc Gia Bảo chưa từng công tác tại Đồng Tâm nhưng đã làm việc tại KienlongBank từ 2013 đến nay, liên tục lên và xuống các chức danh Trưởng BKS (3/2013-4/2018), Chủ tịch HĐQT (4/2018-1/2021), thành viên HĐQT (2/2021-4/2021), thành viên BKS (12/2021), Trưởng BKS (1/2022-4/2023).

Ông Nguyễn Cao Cường tham gia KienlongBank từ 2015 đến nay qua các chức danh Phó trưởng Kiểm toán nội bộ, Trưởng BKS, thành viên BKS.

Bà Nguyễn Thủy Nguyên chưa từng tham gia KienlongBank. Bà từng làm việc các doanh nghiệp trong hệ sinh thái Sunshine từ 10/2020 như :Tập đoàn Sunshine, Sunshine Homes, Tập đoàn KSFinance, Phát triển S.I, Chứng khoán KSS với các vị trí quản lý như Phó Tổng Giám đốc, thành viên HĐQT.

Bà Trần Thị Thu Hằng tham gia KienlongBank từ 2/2021 với các chức danh như thành viên HĐQT, Phó Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐQT phụ trách hoạt động HĐQT và cao nhất là Chủ tịch HĐQT. Trước đó, từ 3/2018 đến 5/2021, bà Trần Thị Thu Hằng tham gia lãnh đạo các doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Sunshine như: Tập đoàn Sunshine, Sunshine Sky Villa, Sunshine Homes, Sunshine AM, Đầu tư thương mại Sunshine Tech, Tập đoàn Sunshine International Property Technology, KS Group, Chứng khoán KS.

Ông Trần Ngọc Minh tham gia KienlongBank từ 1/2021 với các vị trí Phó Tổng Giám đốc, Quyền Tổng Giám đốc, Tổng Giám đốc kiêm thành viên HĐQT. Trước đó, từ 11/2018 đến 10/2021, ông Trần Ngọc Minh cũng tham gia các doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Sunshine như: Tập đoàn Sunshine, Đầu tư SSF, KS Group, Tập đoàn Truyền thông và Giải trí ODE.

Bà Nguyễn Thị Thanh Hường tham gia KienlongBank từ 11/2021 với các chức danh cố vấn Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc.

Được biết, Chủ tịch HĐQT Đồng Tâm là ông Võ Quốc Thắng đã tham gia KienlongBank từ 25/4/2013 với vị trí Chủ tịch HĐQT KienlongBank. Khi Luật Các tổ chức tín dụng sửa đổi, bổ sung có hiệu lực từ 15/1/2018 quy định Chủ tịch, Tổng Giám đốc của một tổ chức tín dụng không được đồng thời giữ các vị trí chủ chốt của doanh nghiệp khác nên ông Võ Quốc Thắng rời KienlongBank từ 26/4/2018.

Cổ phiếu KLB giảm sâu, cổ đông thiệt hại lớn

Hiện nay, KienlongBank là một trong những ngân hàng có quy mô nhỏ trong hệ thống ngân hàng Việt Nam từ vốn điều lệ, vốn chủ sở hữu, tiền gửi của khách hàng, cho vay khách hàng, tổng tài sản… Do đó, KienlongBank rất cần tăng vốn điều lệ nhằm: Nâng cao năng lực tài chính, năng lực hoạt động và tăng khả năng cạnh tranh; Nâng cao khả năng quản trị rủi ro, tuân thủ và đáp ứng tốt các chỉ tiêu đảm bảo an toàn trong hoạt động của KienlongBank.

Với sự bất đồng quan điểm giữa nhóm Sunshine và Đồng Tâm tại KienlongBank đã gây nhiều thiệt hại cho cổ đông

Việc tăng vốn điều lệ sẽ bổ sung nguồn vốn để đầu tư tài sản cố định, hệ thống công nghệ thông tin, trang bị cơ sở vật chất, mở rộng mạng lướt hoạt động; Bổ sung nguồn vốn đầu tư kinh doanh sinh lời của KienlongBank.

Thế nhưng, sự bất đồng quan điểm giữa hai nhóm cổ đông Sunshine và Đồng Tâm khiến giấc mơ tăng vốn vỡ tan, cổ phiếu không được nâng cao giá trị.

Đóng cửa ngày 29/8, cổ phiếu KLB của KienlongBank đạt 13.500 đồng/cổ phiếu, tăng 11,6% so với đầu năm. So với đáy 9.200 đồng/cổ phiếu được thiết lập vào 22/12/2022, KLB tăng 46,7%. Nhưng so với với đỉnh 42.500 đồng/cổ phiếu được thiết lập vào 16/3/2022, KLB còn giảm 68,2% khiến nhiều cổ đông thua lỗ lớn.

Ông Đỗ Anh Tuấn – ông chủ của Sunshine từng làm Phó Tổng Giám đốc KienlongBank

Ông Đỗ Anh Tuấn tham gia Ban điều hành KienlongBank với vị trí Phó Tổng Giám đốc trong thời gian từ 20/9/2021-6/3/2023. Theo báo cáo quản trị 2022, ông Đỗ Anh Tuấn sở hữu 17.971.087 cổ phiếu KLB, tỷ lệ 4,92%.

Ngoài KienlongBank, hệ sinh thái Sunshine của ông Đỗ Anh Tuấn còn có 4 doanh nghiệp trên sàn chứng khoán. Đó là CTCP Phát triển Sunshine Homes (SSH), CTCP Tập đoàn Real Tech (KSF), CTCP Tập đoàn Xây dựng SCG (SCG) và CTCP Tập đoàn Truyền thông và Giải trí ODE (ODE).

Với số lượng cổ phiếu KLB (tại 6/3/2023), SSH, KSF và SCG thì tài sản của ông Đỗ Anh Tuấn lên đến 23.003 tỷ đồng, xếp vị trí thứ 3 trong số những người giàu nhất Việt Nam.

Hiện nay, tài sản của ông Đỗ Anh Tuấn chỉ xếp sau ông Phạm Nhật Vượng, ông Trần Đình Long và xếp trên ông Hồ Hùng Anh, ông Nguyễn Đăng Quang, bà Nguyễn Thị Phương Thảo, ông Bùi Thành Nhơn.

Ngoại trừ ông Đỗ Anh Tuấn, còn các cá nhân trên đều được Forbes đưa vào danh sách tỷ phú USD của Việt Nam.

Ông Trịnh Văn Quyết từng là người giàu nhất sàn chứng khoán nhờ nắm giữ cổ phiếu ROS, FLC với giá thị trường hơn 34.000 tỷ đồng nhưng không được Forbes công nhận là tỷ phú USD của Việt Nam.

Khánh Chi 

https://ttv.com.vn/noi-bo-cua-kienlongbank-dang-chia-re-co-dong-nho-chiu-thiet/

THÔNG TIN TIÊU DÙNG CẦN BIẾT

Vận hành khai thác truyền thông: Công ty TNHH Truyền thông và Tổ chức Sự kiện Tâm Đức
VP miền Bắc: 26 Ngõ 58 Nguyễn Khánh Toàn, p Quan Hoa, Q Cầu Giấy, TP. Hà Nội
VP Miền Nam: 67/30 Đường 100 Bình Thới, P14, Q11, TP.HCM (TP.HCM)
Email: thukytoasoanhcm@gmail.com
Điện thoại: 0982 194 726
Chịu trách nhiệm nội dung: Đức Vượng
Truyền thông: Ngô Chức
Đối ngoại: Đoàn Như Diễm
Email: truyenthongso123@gmail.com
Hotline: 0937 083 796
Yêu cầu trích bài dẫn nguồn ghi rõ từ ngoisaokinhdoanh.vn
Copyright ©2019 ngoisaokinhdoanh.vn. Một sản phẩm của Cổng Việt Limited. Biên bản 1.2.
qc-chanweb
addRight